• banner4
 • banner7
 • banner5
 • banner11
 • banner12
 • banner3
 • banner8
 • banner6
 • banner9
 • banner2
 • banner1
 • banner10

Vostè té dret a:

• Ser transportat sempre que disposi de bitllet o títol de transport vàlid. En cas d’avaria o d’aturada de l’autobús pel motiu que sigui, té dret a continuar el viatge a la mateixa línia o en un altra itinerari semblant sense pagar un altre cop, o bé obtenir un bitllet de bescanvi.
• Rebre informació de les característiques del servei i de qualsevol alteració que es prevegi, com també de la gamma de títols de transport i dels seus preus.
• Rebre un tracte correcte del personal de l’empresa operadora, i ser atès/a en la seva petició d’ajuda i informació.
• Disposar de seients d’ús preferent si és persona amb mobilitat reduïda, dona embarassada, persona gran o amb necessitats especials.
• Accedir amb la cadira de rodes i ocupar el lloc reservat si l’autobús s’hi troba adaptat.
• Dur paquets o objectes de fins a 100 x 60 x 25 cm. I també dur altres objectes o estris en les condicions que determini l’empresa. En cap cas es podran transportar objectes o materials perillosos, insalubres o que puguin causar molèsties a la resta de persones usuàries.
• Viatjar amb animals domèstics sempre que els pugui dur tancats en caixes o gàbies de dimensions apropiades. Els gossos d’assistència poden viatjar presentant la seva acreditació.
• Presentar les reclamacions al servei que consideri convenients, i rebre’n l’oportuna resposta.
• Transport gratuït dels infants fins a 4 anys, sempre que no ocupin cap seient.
• Rebre la cobertura de l’assegurança obligatòria de viatgers, inclosa en el preu del transport.
• Accedir amb cotxet de criatures i situar-lo al lloc que es trobi indicat. Es procurarà que estiguin plegats.
• Accedir amb bicicletes plegables degudament plegades, al lloc que es trobi indicat si el vehicle disposa d’aquest espai.
• Rebre canvi fins a 10€ si compra el bitllet a bord de l’autobús.

Vostè té el deure de:

• Dur el bitllet o títol de transport validat, adequat al trajecte que fa, conservar-lo durant tot el viatge i mostrar-lo al personal de l’empresa operadora que li ho demani. Un títol malmès no donarà dret a ser bescanviat.

• Accedir a l’autobús només a les parades senyalitzades i sol·licitar amb antelació la parada per baixar.
• S’ha de pujar i baixar per les portes indicades.
• No fumar a l’autobús ni a la resta d’instal·lacions del servei.
• Mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb els altres passatgers i el personal de l’empresa operadora.
• No malmetre ni embrutar l’autobús ni les instal·lacions del servei.
• Atendre les indicacions del personal de l’empresa operadora i no distreure el conductor.
• Cedir els seients reservats a les persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats a la senyalització.

Els viatgers que no vagin proveïts del títol de transport vàlid seran denunciats a l’autoritat competent i hauran de fer efectiva una percepció econòmica. Als viatgers que facin efectiva immediatament l’esmentada percepció se’ls aplicarà una reducció del 50% sobre el seu import.

Novetats i incidències

  Rutes turistiques

  • Museu de la pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia

   Igualada

    

   El bitllet combinat inclou: el trajecte d’anada i tornada fins a Igualada amb FGC, el trajecte d’anada i tornada en bus Masats fins als museus i l’entrada al Museu de la Pell i al Museu del Traginer.

   Llegeix més

  • Igualada arquitectònica

   CEMENTIRI_IGUALADA_-_075-L.jpg

   El bitllet combinat inclou el trajecte d’anada i tornada fins a Igualada amb FGC i el trajecte d’anada i tornada amb autobús Masats fins al Cementiri Nou d’Igualada.

   Llegeix més

  • Museu del tren

   El bitllet combinat inclou el trajecte d’anada i tornada des de qualsevol estació de la línia Llobregat – Anoia fins a Igualada amb FGC, el trajecte d’anada i tornada amb autobús Masats des de l’estació d’FGC fins al Museu i l’entrada al Museu del Tren.

   Llegeix més

   Free Joomla! template by L.THEME